Tyrolit

Världsledande inom slipning, polering och kapning. Ligger i ”framkant” när det gäller forskning och utveckling. Ett exempel är den vibrationsfria slipskivan VIB STAR.

www.tyrolit.com