ZUGOL Miljöskyddsmedel

ZUGOL Miljöskyddsmedel är ett miljövänligt och effektivt system för sanering vid spill av olja, bensin och andra kemikalier.
ZUGOL är tillverkat av furubark, en ren förnyelsebar naturprodukt från våra svenska skogar utan tillsatser av några kemiska ämnen.