Om Unax

Ägare

Unax AB är ett helägt dotterbolag till det lokala investmentbolaget Hartassen Invest AB, Hudiksvall, som i sin tur ägs av Curt Sundwall.

Affärsidé

Vi erbjuder företagskunder i Hälsingland industriförnödenheter samt gasol- och smörjmedelsprodukter.

Vi representerar kända märken i branschen och tillhandahåller ett brett kvalitetssortiment med högsta möjliga miljöhänsyn i alla led.

Vår kompetenta och kundorienterade personal ger förstklassig service i välbelägen butik i centrala Ljusdal samt genom kontinuerliga kundbesök.

Historia

Unax startades 1 januari 2006 som en avknoppning från Hälsingeoljor AB.
Hälsingeoljor var ett företag som bedrev försäljning av eldningsoljor, diesel och smörjmedel.
Den nya inriktningen blev järnhandel samt gasol och smörjmedel.